Make your own free website on Tripod.com

01/10/2007 12:11:50 AM [Hit Counter]

SISTEM KEWANGAN DAN PENGURUSAN ISLAM

KOLEKSI ASSIGNMENT

PENGURUSAN & KEWANGAN ISLAM

Jabatan Pengurusan

Bahagian Pengajian Syariah

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

Oleh : Khairol Azli Mohamad

                                Pensyarah : Prof Madya Dr Abdul Mumin Abdul Ghani

 

Berikut antara beberapa koleksi assignment yang masih ada dan mungkin boleh digunakan untuk manfaat bersama. Gunakan sebagai panduan dengan penuh amanah dan beretika. Terima kasih.

Google

Tajuk:

Sistem Pengurusan Islam

Sistem Kewangan Islam

Krisis Kewangan Malaysia

Penetapan Ringgit Malaysia

Kemiskinan dan Setinggan

Pasaran Wang dan Modal Perbandingan

Pengurusan Alam Sekitar : Tragedi Highland Tower

Pasaran Tukaran Asing: Satu Analisis Terhadap Krisis Kewangan Di Malaysia dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam